KEUZEVRIJEHEID EN FLEXIBILITEIT

Domein Zuiderbosch biedt volledige keuzevrijheid en
flexibiliteit in de indeling van uw kantoor

OPLEVERING EN PLANNING

Domein Zuiderbosch biedt volledige keuzevrijheid en flexibiliteit in de indeling van uw kantoor. De paviljoens hebben een vrij in te delen bruto vloeroppervlakte van circa 620 m2 in twee lagen. 1 paviljoen kan, indien gewenst, worden uitgevoerd in drie lagen waardoor een bruto oppervlakte van circa 930 m2 ontstaat. De paviljoens worden per eenheid verkocht of verhuurd. Deelverhuur per bouwlaag van circa 310 m2 is bespreekbaar.

CASCO OPLEVERINGSNIVEAU

In de basis omvat het casco opleveringsniveau de
volgende elementen

 • Betonnen kolommen en liggers
 • Betonnen vloeren en dak
 • Gevel bestaande uit aluminium kozijnen in kleur en hout skeletbouw gevelvlakken. Exclusief de zonwering
 • Geïsoleerd dak (met sedum dakbedekking)
 • Meterkast voorzien van groepenkast t.b.v. nutsaansluitingen
 • Casco gebonden installaties aangesloten op elektra Bestrating parkeerplaats(en) en overig buitenterrein, voor zover van toepassing
 • Sanitaire voorzieningen en pantry
 • Bellentableau
 • Zonneschermen
 • Verdiepingstrap

DETAILS

Koopsom

OP AANVRAAG

Grond in eigendom
Ter plaatse aangeduid en afgebakende grond onder paviljoen 2 ter grootte van ongeveer 310 m2 of ter zodanige grootte als na kadastrale opmeting zal blijkens van het perceel kadastraal bekend gemeente Rosmalen sectie E nummer 5381;

Het een derde (1/3e) onverdeeld aandeel in het tot gemeenschappelijk nut te bestemmen naastgelegen parkeerterrein (mandeligheid), thans kadastraal bekend gemeente Rosmalen sectie E nummer 5381, met een na uitmeting van Blok 2 (alsmede Blok 1 en Blok 3) te bepalen grootte, zoals schetsmatig aangegeven op voormelde situatietekening.

Energie verbruik
Er worden nieuwe duurzame technieken toegepast waardoor het energieverbruik substantieel laag zal liggen. Er is geen gasverbruik. Het gehuurde beschikt over eigen verbruiksmeters m.b.t. elektriciteit en water.

Verwachte opleveringsdatum
Paviljoen 2:  Medio juli 2019, of zoveel eerder of later als mogelijk. De planning van de bouw is opgenomen als bijlage bij dit voorstel.

Zekerheidsstelling
De zekerheidstelling bestaat uit een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, inclusief de servicekosten en de BTW.

Onderhoud buitenterrein
Het Project maakt onderdeel uit van ‘Domein Zuiderbosch’. Domein Zuiderbosch omvat rijks monumentale onderdelen alsmede een park. Alle kosten die worden gemaakt ten behoeve van het onderhoud en gezamenlijk gebruik (zoals kosten buitenverlichting) worden op basis van werkelijke kosten met na verrekening naar rato van de omvang van het Verkochte binnen het totale Domein Zuiderbosch doorberekend aan koper, gelijk aan de verdeling met betrekking tot de mandelige grond die onderdeel uit maakt van het Verkochte. In de akte van levering worden de verdeelsleutel van kosten en eventuele overige afspraken nader vastgelegd.

Recht van overpad
Koper verkrijgt het recht van overpad om te komen en te gaan naar de openbare weg door gebruik te maken van het pad dat over het kadastrale perceel bekend gemeente: Rosmalen sectie: E nummer: 5380 loopt naar de openbare weg (Hintham) conform de weergave zoals is bijgevoegd als bijlage 2 bij deze overeenkomst. In de akte van levering worden afspraken met betrekking tot het recht van overpad nader vastgelegd.

ContactOf bekijk huurprijs

Huurprijs

EUR 165,- per m2 per jaar te vermeerderen met BTW

Servicekosten
Nader te bepalen.

Parkeerplaats
EUR 350,- per parkeerplaats per jaar te vermeerderen met BTW.

Huurtermijn
Een huurtermijn van 10 jaren met aansluitend een (optie)periode van telkens 5 jaar.

Energieverbruik
Er worden nieuwe duurzame technieken toegepast waardoor het energieverbruik substantieel lager zal liggen dan een conventioneel gebouw. Er is geen gasverbruik. Het object beschikt over eigen verbruiksmeters mbt elektriciteit en water. Huurder is vrij om zelf contracten met leveranciers van de nutsvoorzieningen overeen te komen. Verrekening vindt jaarlijks plaats op basis van de werkelijke kosten. De leveringen en diensten bestaan onder andere uit onderhoud van het buitenterrein.

Betalingsverplichting
De huur en servicekosten te vermeerderen met BTW (of eventuele BTW opslag) worden per kwartaal vooruitbetaald, voor het eerst op huuringangsdatum.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling: De zekerheidstelling bestaat uit een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur, inclusief de servicekosten en de BTW.

Onderhoud buitenterrein
Domein Zuiderbosch omvat rijks monumentale onderdelen alsmede een park. Alle kosten die worden gemaakt ten behoeve van het onderhoud en gezamenlijk gebruik (zoals kosten buitenverlichting) worden op basis van werkelijke kosten met na verrekening naar rato van de omvang van het object binnen het totale Domein Zuiderbosch doorberekend aan koper of huurder.

ContactOf bekijk koopsom

VAN CASCO NAAR VOLWAARDIG KANTOOR

Er wordt uit gegaan van een casco opleveringsniveau. Dit betreft louter een uitgangspunt voor verdere gesprekken over de vaststelling van de definitieve indeling. Het spreekt voor zich dat u als huurder/eigenaar vrij bent om een eigen indeling te kiezen naar eigen inzicht en behoefte.

UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN

De navolgende zaken zijn niet opgenomen in het casco opleveringsniveau en kunnen in samenspraak nader ingevuld worden, tegen een meerprijs.

 • Systeemplafond
 • Scheidingswanden
 • Aanbrengen nieuwe vloerbedekking
 • Luchtbehandelingsinstallaties-verwarming-koeling
 • Zonnepanelen
WordPress Lightbox Plugin